Copyricht © 2014 Stichting Buurthuis Lerop - made by JoZ -
Home Laatste nieuws Wie zijn wij? Onze leropperhof Hoe vindt u ons? Jaaragenda Fotopagina Ons mooie lerop Kruisen/kapellen Links Contact
Laatste nieuws
Hallo bezoeker! Op deze pagina treft u de laatste nieuwtjes aan van activiteiten en/of andere vermeldenswaardige weetjes van onze Put. Uw reactie, opmerkingen of suggesties kunt u sturen naar onze redactie of de webmaster.
Jaarvergadering 2018 Op vrijdag 26 januari vindt de jaarvergadering plaats. Via deze link komt u bij het Concept-Jaar-Agenda. Ook de Concept-jaarverslag is hier te lezen. Wilt u meer weten van onze buurtvereniging, stuur een mail naar putlerop@kpnmail.nl ______________________________________________________________________ Lerop-Alert. Het heeft een hele tijd geduurd, maar we zijn eindelijk aangesloten bij de landelijke WhatsApp Buurtpreventiegroep. Ook de gemeente heeft van zich laten horen en wellicht komen er de bordjes op de Leropperweg en de stickers voor op uw voordeur! Wilt u inwoner alsnog aansluiten, een mail met uw 06-nummer aan het bestuur is voldoende. Wij hopen hiermee de veiligheid en daarmee de leefbaarheid in Lerop te verbeteren. _________________________________________________________________________ Renovatie Leropperhof Helaas hebben we geconstateert det het plafond “zijn beste tijd” gehad heeft. De platen en wellicht het railsysteem zal vervangen moeten worden. U hoort er meer van. Wat we ook nog willen is een opknapbeurt van de buhne om ook deze ruimte zinvoller te kunnen benutten. _________________________________________________________________________ E-mailadres Put Lerop Enige onduidelijkheid schijnt te bestaan wat betreft ons (nieuwe) E-mailadres. Om het u makkelijker te maken is de naam van ons E-mailadres aangepast in putlerop@kpnmail.nl.  De naam info@lerop.nl blijft gewoon bestaan. _________________________________________________________________________  
Laatste nieuws Put Lerop