Copyricht © 2014 Stichting Buurthuis Lerop - made by JoZ -
Home Laatste nieuws Wie zijn wij? Onze leropperhof Hoe vindt u ons? Jaaragenda Fotopagina Ons mooie lerop Kruisen/kapellen Links Contact Privacy Policy
Stichting Buurthuis Lerop / Put Lerop en de verwerking van persoonsgegevens. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy statement geven wij antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Stichting Buurthuis Lerop / Put Lerop. Wat zijn persoonsgegevens? Er zijn gegevens die iets over u zeggen. Bijvoorbeeld u naam, adres, leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar u herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld u adres of e-mailadres.  Maar bijvoorbeeld ook uw voornaam samen met uw geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens. Welke gegevens registreert Stichting Buurthuis Lerop / Put Lerop Gegevensmatrix   Hoofd gezin Echtgenote Thuiswonende kinderen  Opmerking Voornaam                      X               X             X Voorletters                      X               X             X Achternaam            X               X             X Geboortedatum            X                X             X Adres                                 X Postcode                      X   Woonplaats                      X Emailadres                      X              (X)                                     (X) Indien aangegeven Telefoonnummer            X              (X)                                      (X) Indien aangegeven Copy ID                                                                             Bestuursleden Van wie verwerkt Stichting Buurthuis Lerop / Put Lerop persoonsgegevens? Stichting Buurthuis Lerop / Put Lerop verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van: Leden en vrijwilligers van Stichting Buurthuis Lerop / Put Lerop. Mensen die interesse tonen in Stichting Buurthuis Lerop / Put Lerop of ooit een lidmaatschap hebben gehad Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn, waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens? Stichting Buurthuis Lerop / Put Lerop verwerkt persoonsgegevens in haar administratie. Het bestuur, vertegenwoordig door de secretaris, is verantwoordelijkheid voor de verwerking van de persoonsgegevens. Waarvoor verwerkt Stichting Buurthuis Lerop / Put Lerop persoonsgegevens? Elke inwoner van Lerop wordt automatisch lid van onze buurtvereniging. Degene die dit niet wensen kunnen dit aangeven. Van iedereen die lid is van Stichting Buurthuis Lerop / Put Lerop of aan de slag wilt gaan als vrijwilliger of een andere relatie met ons aan wilt gaan, hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van uw gegevens kunnen we u op de juiste wijze inschrijven als lid, zorg dragen voor verzekering enz.. Wij gebruiken uw naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact met u te onderhouden en u te informeren over activiteiten en andere aan het lidmaatschap gerelateerde zaken. Wil u niet benaderd worden door de organisatie?  Dan kun u dit aangeven door een mail te sturen aan het putlerop@kpnmail.nl. Tot slot zijn er praktische zaken waarvoor we gegevens verwerken. Bijvoorbeeld ter ondersteuning van administratieve processen rondom (jeugd)activiteiten, statistische analyses enzovoorts. Verwerkt Stichting Buurthuis Lerop / Put Lerop ook bijzondere persoonsgegevens? Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens. (Zie gegevensmatrix) Stichting Buurthuis Lerop / Put Lerop controleert actief of gegevens die van de wet niet mogen worden opgeslagen, zoals een BSN-nummer, niet worden geregistreerd door  organisatieonderdelen. Hoe gaat Stichting Buurthuis Lerop / Put Lerop met mijn persoonsgegevens om? U persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen de vereniging of het doel waarvoor zij zijn, verwerkt. Wie kan er bij mijn persoonsgegevens? Alleen de Secretaris kan bij uw persoonsgegevens. Uitwisseling van persoonsgegevens binnen Stichting Buurthuis Lerop / Put Lerop  Willen wij gegevens voor een ander doel gebruiken dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren? Dan kunnen wij dat alleen wanneer er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat. Bijvoorbeeld als u deelneemt aan een activiteit en daarvoor contactgegevens direct uit de ledenadministratie worden opgehaald. Of als u een (nieuwe) functie krijgt binnen de organisatie, dan kan de ledenadministratie van dit onderdeel, uw gegevens ophalen, zodat u deze niet opnieuw hoeft op te geven. Stichting Buurthuis Lerop / Put Lerop kan en mag geen gegevens uitwisselen met externe partijen. Hoelang worden mijn gegevens bewaard?  Gegevens gerelateerd aan uw lidmaatschap worden in beperkte vorm bewaard om statistische informatie zoals ledenaantallen over de jaren heen, juist te kunnen blijven genereren. Daarnaast is het met deze informatie mogelijk oud-leden te informeren over bijvoorbeeld een reünie.  Voor het bewaren van deze gegevens gelden de wettelijk bepaalde voorschriften. Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens? Bij de verwerking van persoonsgegevens is Stichting Buurthuis Lerop / Put Lerop gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving. Kan ik zien welke gegevens Stichting Buurthuis Lerop / Put Lerop van mij verwerkt? U kunt op elk moment een afspraak maken met de Secretaris om uw persoonsgegevens in te zien. Waar kan ik terecht met een vraag of klacht? Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door Stichting Buurthuis Lerop / Put Lerop kun u altijd contact opnemen via putlerop@kpnmail.nl. Wijzigingen privacybeleid Stichting Buurthuis Lerop / Put Lerop behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. Het verdient aanbeveling om dit privacybeleid online te raadplegen, zodat u van de wijzigingen op de hoogte bent.
Privacy Policy Put Lerop